Dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 4 năm 2019

807

Phòng QL Đào tạo gửi các bạn dữ liệu in bằng tốt nghiệp đợt 4 các bạn xem qua và phản hồi đến hết ngày 19/09/2019. Qua Email: htthanh.cm@bdu.edu.vn hoặc số điện thoại 0947091332.

Dữ liệu in bằng