Kế hoạch học kỳ III năm học 2017-2018 hệ Chính quy

424

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin thông báo Kế hoạch học kỳ III năm học 2017-2018 hệ Chính quy.

Trân trọng!