KẾ HOẠCH V/v thực hiện Thực tập tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp Hệ Chính quy Năm học 2017 – 2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí xin thông báo Kế hoạch V/v thực hiện Thực tập tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp,  Đồ án tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp Hệ Chính quy Năm học 2017 – 2018.

Trân trọng!

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay