Kết quả sơ bộ xét điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

475

Phòng Tổng hợp thông báo kết quả sơ bộ xét điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2020. Mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Chí Thanh – Phòng tổng hợp qua email: ncthanh.cm@bdu.edu.vn

Danh sách đủ điều kiện

Bảng điểm