Kết quả xét điều kiện làm chuyên đề, khóa luận, đồ án tốt nghiệp (xét bổ sung)

613

Phòng QLĐT-CTSV-ĐH về kết quả xét điều kiện làm đồ án, khóa luận chuyên đề tốt nghiệp các lớp trả nợ.

Ngành Xây dựng

12CX0101

DS Đạt

17XD0101

DS Đạt

DS KĐạt

18XD0102

DS Đạt

DS KĐạt

17LCX1601

DS Đạt

16LTX1601

DS Đạt

DS KĐạt

Ngành Điện – Điện tử

18DT0101

DS Đạt

DS KĐạt

Ngành kế toán

18KT0101

DS Đạt

DS KĐạt

Ngành Quản trị

18QT0101

DS KĐạt

Ngành CNTT

17TH0101

DS KĐạt