Kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 1 năm 2018 hệ chính quy, liên thông, VB2 (152AV)

661

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 1 năm 2018 hệ chính quy, liên thông, VB2 (152AV).  Mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Thanh qua email: ncthanh.cm@bdu.edu.vn đến hết ngày 02/02/2018.

Ds đủ điều kiện

Ds không đủ điều kiện