Kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 2 năm 2017 hệ chính quy, liên thông (ngày 03/05/2017)

454

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 2 năm 2017 hệ chính quy, liên thông. Mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Thanh (email: ncthanh.cm@bdu.edu.vn) đến 17h00 ngày 10/05/2017.
Lưu ý: Những trường hợp không nộp hồ sơ tốt nghiệp sẽ bị loại ra khỏi danh sách và xét đợt sau.


Trân trọng./.