Kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 2 năm 2018 hệ chính quy, liên thông

396

Phòng QL Đào tạo – CTSV – Đoàn hội thông báo kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 2 năm 2018 hệ chính quy, liên thông.  Mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Thanh qua email: ncthanh.cm@bdu.edu.vn đến hết ngày 09/05/2018.

Danh sách đủ điều kiện

Danh sách không đủ điều kiện