Kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 4 năm 2017 hệ chính quy, liên thông (18/08/2017)

560

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 4 năm 2017 hệ chính quy, liên thông (trừ ngành luật). Những sinh viên đạt mà không nộp hồ sơ tốt nghiệp hoặc hồ sơ không đúng quy định sẽ bị loại ra khỏi danh sách chính thức. Mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Thanh (email: ncthanh.cm@bdu.edu.vn) đến hết 11h00 ngày 23/08/2017.

Trân trọng./.