Kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 5 năm 2017 hệ chính quy, liên thông, VB2 (152AV)

854

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 5 năm 2017 hệ chính quy, liên thông, VB2 (152AV).  Mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Thanh qua email: ncthanh.cm@bdu.edu.vn đến hết 11h00 ngày 28/10/2017.

Danh sách đạt

Danh sách không đạt