Kính chào Quý Thầy Cô! Ban Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên kính gửi Quý Thầy Cô Lịch học tuần 43 từ ngày 27/6/2022-03/7/2022. Trân trọng!

452