Lịch học dự kiến Hệ Liên thông học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo Lịch học dự kiến Hệ Liên thông học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.

Trân trọng./.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay