Lịch học tuần 02 từ ngày 10.9.2018 – 16.9.2018 (Bổ sung lần 1)

928

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội thông báo lịch học tuần 02 từ ngày 10.9.2018 – 16.9.2018 (Bổ sung lần 1).

Trân trọng!