Lịch học tuần 13 hệ Chính quy từ ngày 27.11.2017 – 03.12.2017

815

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 13 từ ngày 27.11.2017 – 03.12.2017.

Trân trọng!