Lịch học tuần 50 từ ngày 14.8.2017 – 20.8.2017 (Thay đổi lần 1)

617

Lịch học tuần 50 từ ngày 14.8.2017 – 20.8.2017 (Thay đổi lần 1)

Môn Thi hành án – thừa phát lại lớp 13TLK61A1 nghỉ, các lớp còn lại học theo lịch.

Trân trọng./.