Lịch thi chính thức đợt 1 học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

* Thời gian thi đợt 1: 10/4/2023 – 16/4/2023

* Lịch thi:

* Danh sách sinh viên dự thi:

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay