Lịch thi chính thức đợt 2 học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

1048

* Lịch thi giữa kỳ Anh văn cơ bản:
Thời gian: 3/6/2022 – 6/6/2022

* Lịch thi chính thức đợt 2 học kỳ 2 năm 2021 – 2022:
Thời gian: 13/6/2022 – 26/6/2022

* Lịch thi bổ sung học kỳ 1 năm 2021 – 2022:

* Danh sách thi các lớp: