Lịch thi chính thức học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

Thời gian thi: 15/8/2022 – 21/8/2022
Lưu ý: Một số môn thi có thể điều chỉnh hình thức thi, sinh viên lưu ý cập nhật thông tin thường xuyên trên file danh sách thi.

1. Lịch thi chính thức:

2. Danh sách sinh viên dự thi:

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay