Lịch thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

18591

Thời gian thi dự kiến:
Đợt 1: 1/11/2021 đến 7/11/2021
Đợt 2: 3/01/2022 đến 16/01/2022