Lịch thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2022 -2023

* Đợt 1: 31/10/2022 – 6/11/2022
* Đợt 2: 26/12/2022 – 8/1/2023

Link:

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay