Lịch thi hệ Chính quy đợt 1 học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 (16/04/2019 – 19/04/2019)

Lịch thi chính thức

Lịch thi theo lớp

Lịch thi theo từng sinh viên (Excel)

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay