Lịch thi và danh sách thi dự kiến học kì 1 năm học 2017-2018 hệ chính quy

901

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch thi và danh sách thi dự kiến học kì 1 năm học 2017-2018 hệ chính quy, những sinh viên không có tên trong danh sách vui lòng liên hệ phòng Đào tạo – Khảo thí để kiểm tra. Mọi phản hồi liên hệ thầy Nguyễn Chí Thanh – Phòng Đào tạo – Khảo thí.

Lịch thi theo môn học

Lịch thi theo lớp

Danh sách thi