Thông báo đóng học phí Anh văn cơ bản Beginner (AVCB 0)

708

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo về việc đóng học phí Anh văn cơ bản Beginner (AVCB 0) dành cho sinh viên khóa 20 hệ Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tham gia kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ đạt kết quả kiểm tra từ 0 đến 8 câu (Có danh sách kèm theo).

Trân trọng!