Thông báo hình thức ôn tập trả nợ nhu cầu và đề cương học kỳ 3 năm học 2022 – 2023

* Hình thức ôn tập trả nợ nhu cầu:

* Đề cương ôn tập trả nợ môn học kỳ 3 năm học 2022 – 2023 (sinh viên nhấp vào link đính kèm)
Link: Đề cương trả nợ

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay