Thông báo học phí học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

* Thông báo học phí ngành Dược:

* Thông báo học phí các ngành còn lại:

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay