Thông báo lịch nghỉ học (đột xuất) các lớp KNM

1559
Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch nghỉ học (đột xuất) các lớp KNM: 
          Lớp KN Lễ tân Khánh tiết Giao tiếp Nhóm 1 và lớp KN Guitar Nhóm 1, nhóm 2 nghỉ vào buổi tối thứ 6 ngày 15/9/2017.