Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh đợt 1-2019

931

Căn cứ Quyết định cấp chứng chỉ môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh số 976/QĐ-ĐHBD ngày 25/04/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương;
Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-ĐHBD ngày 16/07/2019 về việc thu lệ phí nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh.

Nay phòng QL Đào tạo – CTSV – ĐH thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh ( danh sách đính kèm )

1. Thời gian nhận chứng chỉ từ ngày ra thông báo.

2. Sinh viên phải đóng lệ phí nhận chứng chỉ Quốc phòng – An ninh. ( thông báo đóng lệ phí nhận chứng chỉ )

3. Khi nhận chứng chỉ sinh viên mang theo CMND ( hoặc thẻ sinh viên ) và biên lai đóng lệ phí.

Lưu ý: Không giải quyết nhận hộ chứng chỉ GDQP – AN không đúng quy định. Sinh viên nhờ người nhận chứng chỉ hộ phải có giấy ủy quyền theo quy định, chi tiết liên hệ Thầy Huỳnh Tuấn Thanh – Phòng QL Đào tạo – CTSV – ĐH, SĐT:02903552177 – 101./.