Thông báo thu học phí học kỳ III năm học 2017-2018 hệ Chính quy

938

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin Thông báo thu học phí học kỳ III năm học 2017-2018 hệ Chính quy.

Trân trọng!