Thông báo về việc đăng ký học phần AVCB1, AVCB2

500

Phòng QL ĐT – CTSV – ĐH thông báo đến sinh viên về việc đăng ký và trả nợ học phần AVCB1, AVCB2  

Thông báo

Lưu ý: 

Thời gian đăng ký môn học theo thông báo.

Lịch học xem trên website: camau.bdu.edu.vn ( Học AVCB1 xong mới học AVCB2 )