Thông báo về việc đóng học phí, lệ phí làm đồ án tốt nghiệp, ôn và thi tốt nghiệp hệ VLVH học kì 1 năm 2016 – 2017

795

Thông báo về việc đóng học phí, lệ phí làm đồ án tốt nghiệp, ôn và thi tốt nghiệp hệ VLVH học kì 1 năm 2016 – 2017


Trân trọng./.