Thông báo về việc đóng học phí trả nợ học kỳ I năm học 2018 – 2019 Lớp 17LK0101

686

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin Thông báo về việc đóng học phí trả nợ học kỳ I năm học 2018 – 2019 lớp 17LK0101  hệ Chính quy.

Trân trọng!