Thông báo “Về việc đóng lệ phí thi lần 2” các lớp 12LTK1602&12LTTK1602 đến hết ngày 01/07/2016

450

Thông báo "Về việc đóng lệ phí thi lần 2" các lớp 12LTK1602&12LTTK1602 đến hết ngày 01/07/2016


Trân trọng./.