Thông báo về việc đóng lệ phí và nhận bằng tốt nghiệp đợt 3 và 4 năm 2017

920

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo việc đóng lệ phí và nhận bằng tốt nghiệp đợt 3 và 4 năm 2017

Trân trọng./.