Thông báo về việc dự lễ tốt nghiệp năm 2017

996

1. Đối tượng

Sinh viên các hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 tốt nghiệp đã đăng ký tham dự lễ.

  1. Thời gian

– Thời gian diễn tập: 16h30 ngày 08/09/2017.

– Thời gian dự lễ: 6h45 ngày 09/09/2017.

  1. Địa điểm dự lễ

Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau

Số 3, Lê Thị Riêng, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.