Thông báo về việc xét điều kiện làm đồ án chuyên đề tốt nghiệp các ngành Xây dựng, Kết Toán, Quản trị

787

Phòng QL Đào tạo – CTSV – ĐH Thông báo đến sinh viên danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện làm đồ án, chuyên đề tốt nghiệp. Sinh viên kiểm tra và phản hồi thông tin cho đến hết ngày 26/10/2019. Về Phòng QL ĐT-CTSV-ĐH. Gặp thầy Tuấn Thanh.

Ngành Xây dựng

12CX0101

DS KĐạt

17XD0101

DS Đạt

DS KĐạt

18XD0102

DS Đạt

DS KĐạt

17LCX1601

DS Đạt

16LTX1601

DS Đạt

DS KĐạt

Ngành Điện – Điện tử

18DT0101

DS Đạt

DS KĐạt

Ngành kế toán

18KT0101

DS Đạt

DS KĐạt

Ngành Quản trị

18QT0101

DS KĐạt

Ngành CNTT

17TH0101

DS KĐạt