Thông báo xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2019

573

Phòng QLĐT-CTSV-ĐH thông báo đến sinh viên về việc xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2019.

Thông báo