Kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 4 năm 2018 hệ chính quy, liên thông

789

Phòng QL Đào tạo – CTSV – Đoàn hội thông báo kết quả xét điều kiện tốt nghiệp tạm thời đợt 4 năm 2018 hệ chính quy, liên thông.  Mọi phản hồi vui lòng liên hệ thầy Tuấn Thanh qua email: htthanh.cm@bdu.edu.vn đến hết ngày 12/12/2018.

Danh sách đủ điều kiện

Danh sách không đủ điều kiện