Xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp

Phòng QL đào tạo thông báo danh sách đủ điều kiện làm đồ án kèm bảng điểm

12CX

17XD

18XD

16LTX

17LCX

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay