BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HĐQT HIỆU TRƯỞNG VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TẠI LỄ CHÀO CỜ T8/2017

955

Thưa quý thầy, cô.

Chỉ còn 01 tháng 24 ngày nữa, trường chúng ta kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Từ đây đến thời gian đó chúng ta cần thực hiện một số công việc sau:

 1. Tiếp tục tổ chức tuyển sinh và chuẩn bị khai giảng, trao bằng tốt nghiệp năm học 2017-2018 (dự kiến 05/9/2017).
 2. Các đơn vị tổng kết công tác và đánh giá kết quả công tác của đơn vị; các cá nhân, tập thể lập danh sách đề nghị khen thưởng (các tiêu chuẩn cụ thể Ban thi đua khen thưởng trường đã thông báo đến các đơn vị).
 3. Xây dựng kỷ yếu 20 năm xây dựng và phát triển Đại học Bình Dương.
 4. Ban chuyển đổi tiếp tục hoàn tất thủ tục chuyển đổi Trường Đại học Bình Dương hoạt động từ cơ chế Dân lập sang hoạt động theo cơ chế Tư thục.
 5. Ban kiểm định chất lượng tiếp tục hướng dẫn các đơn vị hoàn tất hồ sơ để làm việc với Đoàn kiểm định chất lượng.
 6. Ban Tài chính, Phòng Tài vụ làm việc với công ty kiểm toán (30/12/2016-30/6/2017).
 7. Công tác tổ chức tiếp tục củng cố lãnh đạo các đơn vị.
 8. Công tác quản trị, thiết bị cùng các khoa chuẩn bị bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật tư kỹ thuật cho năm học mới, hoàn tất thủ tục xây dựng thang máy ở khu nhà A và sửa chữa nhà khách ở phường Hiệp Thành; lập dự án triển khai khu thực nghiệm ở Bến Cát và Quận 9, Tp.HCM; Phân hiệu Cà Mau giải quyết thủ tục đất xây dựng Phân hiệu giai đoạn 2.

Thưa quý thầy, cô.

Đại học Bình Dương 20 xây dựng và phát triển, sự thành công của Đại học Bình Dương trước hết nhờ chúng ta đã sớm hình thành kế hoạch tổng thể xây dựng phát triển nhà trường phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, hòa nhập vào thế giới mở. Vì vậy chúng ta đã huy tụ được nhiều nhà khoa học có kinh nghiệm trong và ngoài nước tham gia vào các hoạt động giáo dục, khoa học công nghệ, giúp cho chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng hoàn thiện.

Để nhà trường không ngừng phát triển, tạo nên môi trường văn hóa trong nhà trường, mỗi thành viên của nhà trường cần phải hiểu rõ: Vai trò, vị thế, sứ mệnh của nhà trường thông qua mục tiêu hành động của nhà trường, quan điểm, triết lý, mục tiêu đào tạo, phương pháp giáo dục của nhà trường, những giải pháp đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục, khoa học công nghệ của nhà trường đã được đề ra trong kế hoạch tổng thể xây dựng và phát triển Đại học Bình Dương, bao gồm:

1- Mục tiêu hành động của nhà trường

Phát huy tiềm năng của xã hội, Đại học Bình Dương quyết tâm xây dựng và phát triển Trường Đại học Bình Dương trở thành Đại học Kinh tế Sinh thái, trở thành siêu thị tri thức đa lĩnh vực, đa hệ, đa cấp, đáp ứng nhu cầu học tập liên tục, học thường xuyên, học suốt đời của nhân dân.

Xây dựng nền giáo dục mở với mục tiêu: “Mở để học, học để mở, để trở thành công dân có trách nhiệm trong thế giới mở”.

2- Triết lý giáo dục

Con người sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng tồn tại và phát triển. Để có quyền bình đẳng tồn tại và phát triển mỗi người phải tự thân lao động sáng tạo, lao động có hiệu quả để tạo ra những sản phẩm vật chất hay tinh thần có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội, góp phần bảo vệ môi trường. Đó là đạo lý, là phẩm chất cơ bản mà mỗi người cần phải có, đó là trách nhiệm xã hội giao phó, mỗi người cần phải thực hiện để có quyền bình đẳng tồn tại và phát triển. Phầm chất đạo đức đó được lượng giá thông qua:

 • Trách nhiệm với bản thân.
 • Trách nhiệm với gia đình.
 • Trách nhiệm với cộng đồng xã hội.
 • Trách nhiệm với thiên nhiên.

Để thực hiện được điều đó, mỗi người phải không ngừng học tập, rèn luyện, học liên tục, học suốt đời bằng con đường “Cộng học” được xây dựng dựa trên nguyên tắc: “Học – Hỏi – Hiểu – Hành”.

Vì vậy, “Học – Hỏi – Hiểu – Hành” là nền tảng để mỗi người hoàn thiện trách nhiệm của mình với bản thân, với gia đình, với cộng đồng xã hội, với thiên nhiên.

Đây vừa là Triết lý, vừa là mục tiêu, vừa là nội dung, vừa là phương pháp giáo dục.

3- Quan điểm giáo dục

Với triết lý vừa nêu trên, giáo dục là của mọi người, vì mọi người, cho mọi người, mọi người có quyền bình đẳng hưởng thụ thành quả của giáo dục và có nghĩa vụ đóng góp, xây dựng, phát triển giáo dục.

4- Mục tiêu đào tạo chung của trường là: Đào tạo Kỹ sư, Cử nhân thực hành các lĩnh vực Khoa học công nghệ, Kinh tế, Xã hội Nhân văn, Văn hóa Nghệ thuật, Ngoại ngữ, có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có sức khoẻ, góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực xây dựng và phát triển kinh tế cho đất nước hòa nhập thắng lợi vào nền Kinh tế mở – Kinh tế thị trường.

5- Phương pháp đào tạo

Công tác giáo dục của nhà trường được thực hiện thông qua phương pháp “Cộng học” được xây dựng trên nguyên tắc: “Học – Hỏi – Hiểu – Hành”.

6- Động cơ học tập

Trong nền kinh tế mở, kinh tế thị trường, sự thành đạt của mỗi con người tùy thuộc vào năng lực lao động sáng tạo, phụ thuộc vào khả năng liên kết cạnh tranh – cạnh tranh liên kết của mỗi người. Khả năng liên kết cạnh tranh phụ thuộc tinh thần trách nhiệm của mỗi người. Để làm được điều đó mỗi người phải xác định rõ học tập là cho chính mình, phải thực học, phải hiểu và tự đánh giá đúng về mình chứ không phải để người khác đánh giá về mình. Phải tư duy độc lập, lao động sáng tạo, lao động có hiệu quả để hoàn thiện trách nhiệm được xã hội giao phó.

7- Những giải pháp đảm bảo chất lượng

Để hoàn thành sứ mệnh của mình nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển Đại học Bình Dương trở thành Đại học Kinh tế Sinh thái – “Siêu thị tri thức” đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, góp phần tạo nên một xã hội học tập, Đại học Bình Dương thực hiện một số nhóm công việc sau:

1. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý giáo dục đồng bộ, bao gồm: Hội đồng khoa học trường, Hội đồng khoa học ngành, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, phục vụ giảng dạy…

2. Hàng năm Hội đồng khoa học trường, Hội đồng khoa học ngành đào tạo hoàn thiện mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy đảm bảo cho chương trình đào tạo đạt 3 yêu cầu: Cơ bản, hiện đại, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước theo hướng đa dạng chương trình đào tạo, đa cấp, đa hệ, chính quy, không chính quy, ngắn hạn, dài hạn,…

3. Phát huy tiềm năng của xã hội, đầu tư thích đáng, xây dựng cơ sở vật chất, vật tư kỹ thuật đảm bảo chất lượng cho các hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường có chất lượng, bao gồm cơ sở trường lớp, phòng thí nghiệm, hệ thống ký túc xá, cơ  sở văn hóa, thể dục thể thao,… Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở kỹ thuật đảm bảo chất lượng cho hệ thống đào tạo không chính quy, hệ đào tạo từ xa.

4. Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của học viên và giảng viên, xây dựng thư viện điện tử kết nối mạng internet.

5. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp nhằm phát huy tiềm năng của xã hội để xây dựng và phát triển nhà trường.

6. Hoàn thiện môi trường văn hóa nhà trường trên cơ sở không ngừng “Học – Hỏi – Hiểu – Hành”, nhằm hoàn thiện trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội, có ý thức bảo vệ môi trường.

7. Xây dựng mối quan hệ hợp tác trong ngoài nước, dựa trên quan điểm bình đẳng đôi bên cùng có lợi, thực hiện nguyên tắc liên kết cạnh tranh, cạnh tranh liên kết, xây dựng Trường Đại học Bình Dương trở thành tổ hợp Giáo dục – Khoa học Công nghệ – Kinh tế.

Chúc quý thầy, cô gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc và cuộc sống.

                                                        Chủ tịch HĐQT – Hiệu trưởng

                                                                   Cao Văn Phường