BDU Cà Mau được công nhận trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020

670

     Trên cơ sở đạt được các điều kiện, tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an về việc ban hành Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 theo Quyết định số 163/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ngày 25/01/2021.

(Cán bộ trường treo Poster tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các dãy trọ)

        Xác định công tác bảo đảm an toàn về an ninh trật tự trường học là một nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Phân hiệu đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nội dung để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống có hiệu quả các hành vi bạo lực trong nhà trường và hành động tự phát của sinh viên làm ảnh hưởng tới an toàn trật tự xã hội; hạn chế tối đa việc vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong môi trường học đường. Cụ thể, từ năm 2018, Nhà trường đã phối hợp cùng với công an phường 2, phường 5, phường 6 và phường 9 trong việc quản lý sinh viên ngoại trú, nắm bắt tình hình và xử lý vi phạm (nếu có), cũng như giáo dục tư tưởng sinh viên và định hướng lối sống tích cực cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên Phân hiệu. Bên cạnh đó, Phân hiệu còn thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phòng chống ma túy tại các khu trọ có sinh viên Phân hiệu thuê phòng,…bằng hình thức họp mặt sinh viên và dán các Poster tuyên truyền. Định kì mỗi tháng, bộ phận chăm sóc sinh viên đều khảo sát và kí kết các biên bản ghi nhận tình hình cùng với các đơn vị công an phối hợp cũng như trao đổi cùng chủ trọ những vấn đề phát sinh trong quá trình sinh hoạt của sinh viên để có giải pháp quản lý phù hợp. Kết quả năm 2020 Nhà trường chưa ghi nhận trường hợp sinh viên vi phạm pháp luật cũng như gây rối trật tự xã hội.

        Đây là năm thứ 2 Phân hiệu được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Điều này là minh chứng cho công tác quản lý an ninh, trật tự của Nhà trường được thắt chặt và phối hợp hiệu quả giữa Nhà trường và xã hội, góp phần tạo niềm tin cho phụ huynh, sinh viên khi chọn Phân hiệu để học tập.

Bài và ảnh: BPTT Phân hiệu