Cập nhật hình ảnh Cuộc thi ” Ý tưởng Kiến trúc” từ Festival 09

629

Cùng xem những hình ảnh của các bạn Sinh viên Kiến trúc đang lên ý tưởng cho cuộc thi "Ý tưởng Kiến trúc" Festival 09 – Đại học Bình Dương.


Cùng nhau lên ý tưởng
 

Những chú Kiến chăm chú làm việc


Thảo luận nhóm


Cùng bàn bạc cho bài dự thi


Vẽ phác thảo ý tưởng


Những chàng trai rất phong cách và đầy tài năng


Bạn í bất ngờ khi bị chộp trong lúc chăm chú làm việc


Huy động công sức của tất cả các thành viên trong nhóm


Vận dụng mọi công cụ hỗ trợ có thể
 

Hồng Thơm
Thông tin Truyền thông Đại học Bình Dương