Thẩm định đề cương luận văn Thạc sĩ Báo chí

649

        Với mong muốn giúp cho các học viên hoàn thiện đề cương luận văn thạc sĩ và góp phần đảm bảo nội dung nghiên cứu, Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau tổ chức các buổi thẩm định, đánh giá đề cương nghiên cứu cho 54 học viên lớp Thạc sĩ Báo chí trong 2 ngày 07/7 và 09/7.

        Tham gia buổi thẩm định có 17 cán bộ đến từ Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), trong đó có PGS.TS Đặng Thị Thu Hương – Viện trưởng và TS. Nguyễn Sơn Minh – Viện phó.

(PGS.TS Đặng Thị Thu Hương – Viện trưởng và TS. Nguyễn Sơn Minh – Viện phó (bìa phải) – Thành viên trong Ban Hội đồng)

        Tại các buổi đánh giá, các học viên đã lần lượt trình bày những hướng nghiên cứu có tính thực tiễn như: Xây dựng Đảng; biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng nông thôn mới; truyền thông sức khỏe, y tế; phát thanh hiện đại; báo ảnh với đồng bào dân tộc Khmer; truyền hình dân tộc,…. Thông qua tương tác, các thầy cô trong hội đồng đã tận tình hướng dẫn, góp ý cho những học viên về định hướng nghiên cứu cũng như kết quả đạt được của luận văn. Từ những góp ý này, học viên sẽ hoàn thiện đề cương để đạt được nội dung và hình thức theo yêu cầu.

       Học viên Lâm Phú Hữu chia sẻ: “Việc thẩm định, đánh giá đề cương có tầm quan trọng rất lớn trong việc định hướng việc nghiên cứu của học viên trong suốt quá trình học tập. Những kinh nghiệm cũng như chuyên môn của quý Thầy, Cô đã khơi gợi cho học viên những hướng đi có tính mới, sáng tạo để thực hiện các đề tài có khả năng ứng dụng vào thực tế”.

        Sau quá trình thẩm định, đánh giá đề cương từ hội đồng chuyên môn, các học viên sẽ hoàn chỉnh lại nội dung và bắt đầu thực hiện các giai đoạn nghiên cứu tiếp theo để đảm bảo thời gian bảo vệ luận văn chính thức.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các buổi thẩm định:

(Các thầy cô trong Ban Hội đồng)

(Các thầy cô trong Ban Hội đồng (BHĐ))

(Học viên trình bày đề cương của mình trước hội đồng chuyên môn)

(Học viên lắng nghe góp ý từ BHĐ)

Bài và ảnh: Bộ phận Truyền thông Phân hiệu