Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên

792

Ngày 04/11/2011 Hội đồng khoa học Trường Đại học Bình Dương đã nghiệm thu hai đề tài nghiên cứu khoa học gồm: “Thiết kế máy phát điện xoay chiều không đồng bộ với nam châm vĩnh cửu và cuộn cảm ứng dùng dây đôi” của Kỹ sư Tryshchyk Vladimir Stepanovich (Nga) và đề tài “Gia công chế tạo và thử nghiệm máy phát điện” của TS.KH Trịnh Xuân Giao.

    Hội đồng nghiệm thu có sự tham gia của PGS.TS Nguyễn Văn Thành  Phó Hiệu trưởng nhà trường – Chủ tịch hội đồng, ThS. Ngô Văn Dinh Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Bình Dương – Ủy viên và một số giảng viên Khoa điện – điện tử, cán bộ phòng quản lý khoa học Trường Đại học Bình Dương.


PGS. TS Nguyễn Văn Thành chủ tịch hội đồng nghiệm thu đọc quyết định nghiệm thu đề tài

Trên cơ sở tình hình sản xuất và sử dụng máy phát điện hiện nay, dựa trên nhu cầu thị hiếu của khách hàng về tính năng hiệu quả của máy phát điện xoay chiều không đồng bộ với nam châm vĩnh cửu và cuộn cảm ứng dùng dây đôi, Kỹ sư Tryshchyk Vladimir Stepanovich Trung tâm Việt Nga thuộc Trường Đại học Bình Dương đã chọn và nghiên cứu đề tài. Qua đó, ông muốn giới thiệu và chia sẻ những lợi ích từ sản phẩm công nghệ mới này mang lại. Với đề tài “Gia công chế tạo và thử nghiệm máy phát điện” TS.KH Trịnh Xuân Giao đã giới thiệu cho Hội đồng nghiệm thu về tính vượt trội của máy phát điện công nghệ mới hơn hẳn những máy phát điện truyền thống.

 


Kỹ sư Tryshchyk Vladimir Stepanovich giới thiệu đề tài

Kỹ sư Tryshchyk Vladimir Stepanovich báo cáo đề tài

TS.KH Trịnh Xuân Giao nói về tính năng vượt trội của máy phát điện của đề tài

Hai đề tài nghiên cứu được đánh giá có tính thực tiễn cao, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đề cao tính vượt trội của đề tài trong việc nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm phù hợp với giai đoạn đoạn phát triển như hiện nay. Tại buổi lễ nghiệm thu đề tài, Hội động nghiệm thu cũng đã khuyến khích chủ nhiệm các đề tài vượt qua khó khăn, sớm hoàn thành sản phẩm để đưa vào sử dụng thử nghiệm, nhằm cụ thể hơn tính hiệu quả mà sản phẩm mang lại.