Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đến làm việc tại Đại học Bình Dương

622

Ngày 12-7, đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội do ông Phạm Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với trường Đại học Bình Dương.

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác tiếp nhận các nội dung được kiến nghị cần bổ sung, sửa đổi trong Luật Giáo dục đại học.

Theo đó GS. VS Cao Văn Phường – Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng nhà trường đã có những kiến nghị về luật giáo dục. Cụ thể như không nhất thiết phải xây dựng thêm luật giáo dục đại học, luật dạy nghề, nên  tập trung nghiên cứu hoàn chỉnh Luật Giáo dục 2005…

Về phương pháp làm luật không nên giao cho cơ quan chủ quản để tránh tình trạng "vừa đá bóng vừa thổi còi". Luật giáo dục nên giao cho  Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội chủ trì. 

Về nội dung, luật giáo dục được hoàn thiện phải dựa trên triết lý, quan điểm về giáo dục, mục tiêu của nền giáo dục, phương pháp giáo dục.

Về triết lý giáo dục, Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương đặt ra, Việt Nam đang đang hòa nhập vào thế giới mở vì vậy cần hoàn thiện nền giáo dục với chính sách mở, quan điểm mở trên nền tảng: giáo dục là của mọi người, vì mọi người, cho mọi người, mọi người có quyền bình đẳng hưởng thụ thành quả và có trách nhiệm đóng góp xây dựng và phát triển nền giáo dục. Mục tiêu của nền giáo dục mở là: "mở để học – học để mở, để trở thành công dân có trách nhiệm trong thế giới mở".

Nêu quan điểm xây dựng mô hình trường đại học phi lợi nhuận, GS. Ngô Văn Lệ – Phân Hiệu trưởng Phân hiệu Khoa học xã hội và nhân văn trực thuộc trường Đại học Bình Dương (nguyên Hiệu trưởng Đại học KHXHNV TP. HCM) cho rằng, nếu giao tự chủ cho trường đại học thì việc xây dựng một trường đại học phi lợi nhuận là không thể. Trường đại học hoạt động cần có lợi nhuận để tái đầu tư phát triển và phải có lợi nhuận mới thực hiện được các nghĩa vụ với nhà nước trong đó có nghĩa vụ về thuế. 

Bên cạnh đó nhiều cán bộ, giảng viên cũng kiến nghị nhiều vấn đề về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong trường đại học.

Tiếp nhận các ý kiến từ buổi làm việc với Đại học Bình Dương, ông Phạm Tất Thắng cho biết,  Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội ghi nhận những ý kiến xây dựng tâm huyết của cán bộ, giảng viên trường Đại học Bình Dương. Trong đó kiến nghị về triết lý giáo dục là rất quý Ủy ban ghi nhận để nghiên cứu thêm về vấn đề này. Ủy ban mong muốn nhận được nhiều hơn nữa các ý kiến gửi về để điều chỉnh luật thúc đẩy nền giáo dục phát triển.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội tại buổi làm việc.

GS. VS Cao Văn Phường – Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng nhà trường đã có những kiến nghị về luật giáo dục.

GS. Ngô Văn Lệ – Phân Hiệu trưởng Phân hiệu Khoa học xã hội và nhân văn trực thuộc trường Đại học Bình Dương

(nguyên Hiệu trưởng Đại học KHXHNV TP. HCM)  kiến nghị về vấn đề tự chủ của trường đại học.

TS. Thái Văn Long – Trợ lý Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương nêu kiến nghị về sửa đổi bổ sung Luật giáo dục. 

Ông Phạm Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban phát biểu ghi nhận những kiến nghị của cán bộ, giảng viên Đại học Bình Dương.

ĐINH TRỌNG – HỒNG TIỀN

PHÒNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG