Nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn Phân hiệu qua chủ trương “1+1” và xây dựng Đoàn Cơ sở “3 chủ động”

        Nhằm nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các đoàn cơ sở, thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn Phân hiệu đã triển khai nhiều giải pháp trên các lĩnh vực công tác, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, trong đó việc triển khai mô hình Đoàn cơ sở "3 chủ động” và chủ trương “1 +1”  bước đầu đã đem lại nhiều kết quả tích cực.

         Mô hình cơ sở Đoàn "3 chủ động” được triển khai thực hiện trên 3 phương diện: chủ động thực hiện quản lý đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và chăm lo, nắm bắt tình hình Đoàn viên đang học tập và sinh hoạt ngoại trú, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

         Theo đó, Đoàn Phân hiệu chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên kể cả các thông tin trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng. Để chủ động thực hiện quản lý ĐVTN, Đoàn Phân hiệu đã ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên giúp thuận tiện trong việc cập nhật và theo dõi thường xuyên. Các buổi sinh hoạt được đổi mới với những nội dung phong phú, hấp dẫn và được triển khai bằng nhiều hình thức thu hút ĐVTN tham gia như: sân khấu hóa, xem phóng sự, video, hình ảnh trực quan… 

(Sinh viên tham gia sinh hoạt kỹ năng thuyết trình)

        Trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, Đoàn Phân hiệu đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của đoàn cấp trên. Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình (phần việc) thanh niên. Song song đó, Đoàn Phân hiệu chủ động tổ chức sinh hoạt định kỳ, chỉ đạo các Liên chi đoàn cập nhật các hình thức sinh hoạt chi đoàn mới, như: Gắn sinh nhật đoàn viên vào sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt dã ngoại, sinh hoạt kỹ năng,…Ngoài ra, Đoàn Phân hiệu còn gắn kết với Hội sinh viên chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1 + 1 (1 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội). Kết quả đã có 680 Đoàn viên tham gia tổ chức Hội, góp phần phát triển Hội sinh viên Phân hiệu.

        Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, Đoàn Phân hiệu đã chủ động tham mưu với cấp ủy về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn tại cơ sở; Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Kết quả có 7 đoàn viên được giới thiệu cho Đảng uỷ xem xét kết nạp.

        Có thể nói qua chủ trương “1 +1” và xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Phân hiệu đã đưa công tác Đoàn – Hội đi vào chiều sâu và tạo được những hiệu quả thiết thực gắn liền với lợi ích chính đáng của ĐVTN.

Bài và ảnh: Bộ phận Truyền thông Phân hiệu

 

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay