KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỢT 4 NĂM 2017

987

PHÂN HIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG ĐH BÌNH DƯƠNG TẠI CÀ MAU THÔNG BÁO

Kết quả  thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

DS CDR ngoai ngu 18.19.1. 2018

Kết quả thi Chuẩn đầu ra Tin học căn bản

DS CDR tin hoc CB 18.19.1. 2018

Kết quả thi Chuẩn đầu ra tin học văn phòng

DS CDR tin hoc VP 18.19.1. 2018

Trân trọng./