DANH SÁCH LỚP ÔN CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC 80 TIẾT ĐỢT 1 NĂM 2018

775

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thông báo danh sách lớp ôn Chuẩn đầu ra Tin học

  • Thời lượng: 80 tiết
  • Phòng máy 1
  • Thời gian: 18h00 – 20h15 các buổi tối thứ 3, 5, 7

Xem danh sách file đính kèm bên dưới.

TH246-CQ1801