Thông báo đăng ký học phần chuẩn đầu ra TOEIC 400, TOEIC 450, TOEIC 1 dành cho sinh viên khóa 17, 18, 19 – đợt 3 năm 2017)

1005

Thông báo đăng ký học phần Chuẩn đầu ra TOEIC 400, TOEIC 450, TOEIC 1 dành cho sinh viên khóa 17, 18, 19 – đợt 3 năm 2017)

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-ĐHBD ngày 02/10/2015 về việc ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng đào tạo theo tín chỉ;

Căn cứ tình hình thực tế tại Cà Mau,

Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau thông báo thời gian đăng ký và thu học phí các lớp không chuyên ngữ khóa 17, khóa 18, khóa 19 như sau:

  1. Chi tiết môn học

STT

Mã môn

Tên môn

Số tiết

Mức thu

Tổng thu

Ghi chú

1

ENG0873

TOEIC1

96

1.050.000

1.050.000

Khóa 19

2

TOEIC24CB

Ôn TOEIC căn bản

24

400.000

400.000

Khóa 17,18

3

TOEIC450

Ôn TOEIC 450

96

1.600.000

1.600.000

Khóa 17,18

  1. Quy định về đăng ký môn học, học phí, lệ phí
  2. Sinh viên đăng ký môn học căn cứ vào điều kiện tiên quyết thứ tự lần lượt ÔN TOEIC CĂN BẢN, TOEIC450 -96 tiết  sinh viên phải học và đạt học phần căn bản mới được đăng ký học tiếp tục các học phần ôn tập 96 tiết tiếp theo.
  3. Sinh viên đóng học phí và lệ phí theo quy định về mức thu học phí, lệ phí hiện hành  của Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau.
  4.  Sinh viên không tham gia học, học không đủ số tiết theo quy định hoặc không vượt qua kỳ kiểm tra cuối khóa của mỗi học phần thì phải học lại và không được tham dự kỳ thi chuẩn đầu ra do hội đồng kiểm tra năng lực tổ chức.
  5. Thời gian

Thời gian đóng học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày25/08/2017.

4.  Nơi đăng ký ôn:

  • Sinh viên, học viên đăng ký ôn tại Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.
  • Nộp lệ phí ôn tại phòng Kế toán.

Chi tiết liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ  – Tin học;

Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau;

Số 3, đường Lê Thị Riêng, khu dự án Đông Bắc, P5, TP Cà Mau, Cà Mau;