Công ty TNHH Giá Tốt Nhất tuyển Chuyên viên đào tạo, Kế toán viện

605

* Vị trí tuyển dụng

1. Chuyên viên đào tạo sản phẩm

– Số lượng tuyển dụng: 02 (ưu tiên nam)

– Yêu cầu:

+ Sinh viên tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Ngôn ngữ anh

+ Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình về sản phẩm

+ Chấp nhận đi công tác tại các huyện trong tỉnh Cà Mau

– Địa điểm làm việc tại văn phòng chi nhánh Cà Mau – Khu thương mại Cửu Long, phường 5, Tp. Cà Mau.

– Chế độ:

+ Lương từ: 6.000.000 đồng triệu đến 7.000.000 đồng

+ Bảo hiểm, phúc lợi theo qui định.

2. Kế toán viện

– Số lượng tuyển dụng: 01 nữ

– Yêu cầu:

+ Sinh viên tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Kế toán

+ Có kỹ năng giao tiếp

– Địa điểm làm việc tại văn phòng chi nhánh Cà Mau – Khu thương mại Cửu Long, phường 5, Tp. Cà Mau.

– Chế độ:

+ Lương từ: trao đổi khi phỏng vấn

+ Bảo hiểm, phúc lợi theo qui định.

* Thông tin liên hệ

Anh Tạ Hùng Vương – Trưởng phòng Marketing – Số điện thoại: 0903.159.234 – Email: tpmarketing@vietmygroup.net