CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN BLUE BAY TUYỂN DỤNG

137
  • Vị trí tuyển dụng: Nhiều vị trí
  • Địa điểm làm việc: Huyện Cái Nước, Cà Mau
  • Mô tả công việc:

– Ca trưởng các khâu – Vị trí công việc tương đương với điều hành xưởng.

– Kỹ thuật vận hành, sửa chữa.

– ĐẶC BIỆT 200 CÔNG NHÂN THUỶ SẢN.

  • Yêu cầu ứng viên:

– Ưu tiên có kinh nghiệm thuỷ sản.

– Chưa có kinh nghiệm sẽ được sắp xếp công việc và đào tạo miễn phí.

  • Quyền lợi & chế độ đãi ngộ:

– Có lương đảm bảo.

– Tham gia BHXH.

– Hỗ trợ suất cơm 100%.

– Hỗ trợ tiền xăng.

– Thưởng năng suất.

– Thưởng chuyên cần tích luỹ.

– Thưởng thâm niên.

  • Thông tin liên hệ:

Người liên hệ: Phòng Nhân Sự

Email: nhutanh@bluebayseafood.com

Địa chỉ Công ty: 999A Ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau